Corona en lesgeven: 1,5 meter afstand

Lees meer Vanaf 20 mei mag je weer lesgeven. Het VTZ-bestuur wil alle lesgeefsters wel met klem aanraden om dit te doen aan de hand van de richtlijnen van het RIVM.

VrouwenTaalgroep Zeist