Voor onze lesgeefsters
Persoonlijke begeleiding
 • ieder bestuurslid begeleidt een aantal lesgeefsters,
 • zodra je aan de slag gaat, krijg je een bestuurslid toegewezen,
 • bij haar kun je dan terecht voor al je vragen over het reilen en zeilen bij de VTZ.
Informatiegids

Elke lesgeefster ontvangt onze informatiegids. In deze gids vind je onder andere:

 • tips voor lesgeven,
 • beschikbare ondersteuningsmogelijkheden,
 • achtergrondinformatie over de VrouwenTaalgroep Zeist,
 • en de contactgegevens van de stuurgroepleden.
Informatieavonden

Deze avonden zijn een aantal keer per jaar.

 • taal en/of cultuur onderwerpen komen aan bod,
 • vaak met één of meer sprekers,
 • het doel is het uitbreiden van deskundigheid,
 • en elkaar ontmoeten en uitwisselen van ervaringen.
Lesmateriaal

Wij beschikken zelf over les- en oefenboeken.

Om materialen te lenen, maak je een afspraak met de lesmateriaal beheerder via de mail. Het lesmateriaal kan – na het maken van een afspraak – samen met de beheerder worden opgehaald bij de bibliotheek in Zeist.

2 jaarlijkse evenementen

De VTZ heeft de Nieuwjaarsborrel & Pannenkoekenmaaltijd als vaste evenementen in het jaar

De Nieuwjaarsborrel
 • vindt begin januari plaats,
 • alleen voor de lesgeefsters/vrijwilligers,
 • we vieren dan op een gezellige en vooral informele wijze het nieuwe jaar,
 • en wie kan neemt een hapje of een drankje mee.
De Pannenkoekenmaaltijd
 • vindt net voor de zomer plaats,
 • voor de lesgeefsters en lesneemsters
 • ter afsluiting van het lesjaar.

Lesgeefsters | Lesgeefster worden | Voor onze lesgeefsters