Het bestuur

De VrouwenTaalgroep Zeist bestaat uit een grote groep vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten.

Het bestuur staat aan het hoofd van onze organisatie en bestaat ook uit alleen maar vrijwilligers.

Samenstelling van het bestuur per 01-10-2021:

Foto van het VTZ bestuur. Vooraan van links naar rechts: Joyce Hendrikse en Margreet Wagenaar. Achteraan van links naar rechts: Colly Trouwbors, Loes Vermeulen, Corrie Peterse and Janny van Werkhoven
Vooraan van links naar rechts: Joyce Hendrikse en Margreet Wagenaar.
Achteraan van links naar rechts: Colly Trouwbors, Loes Vermeulen, Corrie Peterse en Janny van Werkhoven

Voorzitter – Margreet Wagenaar
Secretaris – Janny van Werkhoven
Penningmeester – Colly Trouwborst
Coordinator lesgeefsters-lesneemsters – Corrie Peterse
Beheerder lesmateriaal – Joyce Hendrikse
Algemeen bestuurslid – Loes Vermeulen


Over ons | De organisatie | Het bestuur